27.mail 2021 esitleti Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi (EAÜI) poolt läbi viidud üleriigilist uuringut vanemaealiste huvide kaitsest Eesti asutustes ja organisatsioonides (vaata siit).

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja, PhD Iris Pettai: „ Minu hinnangul on suurim probleem vanemaealistega tegelemisel aegunud mõtteviis. Neid nähakse kui väeteid, riigist sõltuvaid inimesi. Aga eakad tahavad ja suudavad panustada ühiskonna arengusse, olla koheldud võrdväärselt. See uuring näitas ilmekalt, et Eesti vajab uut poliitikat 50+ inimeste suhtes. Senine hoiak soosib passiivsust, tekitab tõrjutust tööjõuturul ja süvendab stereotüüpe“i.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: „ Vananeva ühiskonnana peame järjest enam pöörama tähelepanu vanemaealiste kaasatusele. Sotsiaalministeerium toetab strateegilise partnerluse mudeli kaudu vanemaealiste huvikaitse arendamise programmi, mille eesmärk on probleemide väljatoomise kõrval pakkuda ka lahendusi. Alates teadlikkuse tõstmisest ja koolitustest kuni nõuandvate kogude tegevuseni kohalikul tasandil. Soovime, et meie partnerorganisatsioonid areneksid ning oskaksid ja tahaksid rohkem kaasa rääkida oma heaolu puudutavates valikutes. “

Uuring on osa sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Kuldne Liiga koostööprojektist „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“. Mida tutvustas lähemalt MTÜ Kuldne Luuga projektijuht Raiov Hellerma.

Rohkem infot
Raivo Hellerma, MTÜ Kuldne Liiga projektijuht; mob.5016832; raivo.hellerma@gmail.com
Marica Lillemets, meedianõunik; mob.5049169; marica.lillemets@gmail.com

Järelvaadatav siit.