Oktoobris algas Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, BFMi, loodus- ja terviseteaduste instituudi ja avatud akadeemia ning MTÜ Kuldse Liiga koostöös valminud mahukas arenguprogramm inimestele, kes töötavad vanemaealiste heaolu nimel kohalikes omavalitsustes, liitudes ja kolmanda sektori organisatsioonides üleriigiliselt või kohalikul tasandil. Arenguprogrammi eesmärk on Eesti vananemiskeskkonna parandamine.
Programmi tegevuste käigus kujuneb välja vanemaealiste esindusorganisatsioonide koostöövõimeline võrgustik, mis jätkab tõenduspõhiselt muutuste elluviimisega vanemaealiste huvides. Programmis osalejad koguvad samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni ja vanemaealiste huvikaitse loodava võrgustiku arendustegevused. Vt ka programmi juhtivõppejõu Tiina Tambaumi videopöördumist SIIN.

Programmiga alustasime 22. oktoobril 2020 dotsent Mari-Liis Jakobsoni juhitava mooduliga kodanikuühiskonnast ja ühiskondlikest innovatsioonidest.

Mooduli I päeval mõtestasime põhjalikult lahti, milline on kodanikuühiskond ja organisatsioonide roll selles ning arutlesime vanemaealiste kui huvirühma organiseerumise võimaluste ja riskide üle Eesti kontekstis. Mooduli II päeval süüvisime, mis on huvikaitse, huvikaitse meetodid ja huvikaitseplaan ning osalejate ülesandeks sai sõnastada valitud teemal probleem ja koostada võimalik huvikaitseplaan vähemalt kolme tegevusega selle elluviimiseks.

Veel on võimalik programmiga liituda 25.-26. novembril 2020 programmi järgmise mooduliga „Võimestav kommunikatsioon“, kus keskendume võimestava kommunikatsiooni eesmärkidele, viisidele ning töötame välja ideed, mis toetaks laiemalt sotsiaalsete praktikate muutmist ja samuti kommunikatsioonialaseid lahendusi selle toetamiseks. Mooduli raames jõuavad osalejad ka esmase kommunikatsiooniplaani valmistamiseni.

Programm lõpeb aasta pärast, kui käsitlemist on leidnud mh teemad ühiskonna vananemisest, individuaalsest vananemisest, vanemas eas õppimisest ja koostööst kogukonna tasandil.

Tutvu programmi kavaga, osale arenguprogrammis ja aita koos oma organisatsiooniga luua Eestist koht, kus on hea elada igas vanuses inimestel!

Vaata lisa: tlu.ee/arenguprogramm