1. Paljude kogenud juhtide ja spetsialistide lähedalolek, kellega saab parimate tööjõulahenduste väljavalimisel alati nõu pidada.

2. Võrgustikupõhine otsingusüsteem. Kuldliiga liikmed on tänu oma pikaajalisele töökogemusele suure suhtlusringkonnaga, mis võimaldab meil kiiresti jõuda ettevõtte jaoks vajaliku inimeseni.

3. Kuldliiga arvestab uue majanduse nõuetega, kus läheb rohkem vaja isiseisvalt mõtlevaid ja väga erinevate kogemustega töötajaid. Töötajad ja ettevõtte tervikuna on seda tootlikumad, mida paremini sobivad omavahel töökoht ja töötaja.

4. Kuldliiga konsultandid kasutavad standardseid küsitlusi ja teste vaid abimaterjalina, pidades kõige väärtuslikumaks töötajakandidaatidega läbi viidud süvaintervjuusid ja varasema töökogemuse kriitilist analüüsi.

5. Tagasiside ja tugi poole aasta jooksul peale töölepingu sõlmimist Kuldliiga kaudu leitud töötajaga.