Kuldliiga teenustepakett „Inimeselt inimesele“

Uue töö otsijatele sobiva töö ja ettevõtete vajaduste kokkuviimine; parimad personalilahendused, lahendused igale ettevõttele; igale töömotiiviga inimesele on olemas võimalus, igale tööle leidub sellele sobiv töötaja.

Kogemustekuld uuskasutuses.

Peamine sihtrühm: väikesed ja väikekeskmised ettevõtted kuni 35-40 töötajaga. Ettevõtetele ja asutustele, kus pole võimalusi alalise personalijuhi palkamiseks ega kallite teenuste sisseostuks. Kuid personaliprobleemide lahendamatus on muutunud ettevõtte tegevusele tõsiseks takistuseks.

Teenused ja teenustepaketid. Kõik teenused on tasulised, kuid hinnasüsteem oleks äärmiselt paindlik.

  1. Tööjõuvahendus.
  • Võtame oma registrisse tööotsijaid, kelle kohta on teada, millist tööd nad tahaksid edaspidi kõige parema meelega teha, mis motiveeriks neid õppima ja vajadusel tegema oma elus tõsiseid muutusi; cv ja muud andmed jäägu vaid taustaks;
  • Uute töötajate leidmisest huvitatud tööandjatelt uurime välja millist rolli peaks uus töötaja hakkama täitma, millised oskused, teadmised ja kogemused oleksid väärtuslikud või oleks kõige tähtsam töö- ja õppimisisu ja sobivus sotsiaalsesse töökeskkonda;
  1. Karjäärinõustamine üle 45-50-aasta vanustele, kellel on seda teenust objektiivselt vaja. Nõustamine võib võtta ka intervjuu vormi ning olla aluseks meie registrisse võtmisele.
  2. Personalikonsultatsioonid, -arendus ja koolitused ettevõtetes ja asutustes
  3. Rahulolu-uuringud, nii klassikalised kohapeal tehtavate intervjuudega, kui vastava äpiga (on väljatöötamisel)
  4. Coaching (vajab alles tõsist arendamist, kuid vähemalt üks teenaks coach on juba olemas)
  5. Interim management ehk asendusjuhtimine.
  6. Kuldliiga kogenud eskpertide ja konsulantide kasutmine tootearenduse, töö korralduse ja turunduse parandamisel

Kavas on arendada välja kõik vähegi kättesaadavaid, kaasegseid tehnoloogilisi lahendusi – sh YouTube , äpid jms

Oma teeńuseid võime pakkida erinevatesse pakettidesse, mille nö standardvariandid võime enne läbi töötama. Oluline on nö sisendteenuse määramina ja õige hinnastamine, et tekkiv huvi püsiks ja kasvaks. Meie huvi oleks tekitada pidevalt toimiv ja suuenev kliendibaas ning kasumi teenimine suuremalt käibelt, abonomentteenuste süsteemi rakendamisest (fikseeritud kuuhinnaga oleme alti olemas) , standardlahendustelt (tehnika abil) ja Kuldliigaga liituvast mentori-klassi kogenud ekspertide kaasamiselt (eksperdi tasust saab KL kokkulepitud %).

Seda kõike saab veel edasi mõelda ja täiustada, kuid kõigepalt tuleb leida esimesed kliendid. Veel enne seda aga tahaks väikefirmadelt küsida, kuidas saame neid aidata, et oma tootearendus ja turundusstreteegia paika panna.

Valmisolek esimeste klientide teenindamiseks – 2 kuu pärast.

Aimar & Tõnis, jaanuaris 2018