KUTSE

Konverents “Parimad lahendused tööjõuturul ja uus majandus”

Nordic Hotel Forum, 26.04.2018 kell 10:00 – 16:00

Viru Väljak 3, Tallinn

Sihtgrupp

Ootame konverentsile ettevõtjaid, juhte, poliitikuid, riigiametnikke ja meedia esindajaid.

Teemad

Elanikkonna vananemine on pöördumatu protsess. Uueks majanduseks kutsutud ette- võtlus- ja majandamismudelid loovad võimalusi kõigile töömotivatsiooniga inimestele, sõltumata soost ja vanusest. Koos vanusega ühed võimed vähenevad, teised muutuvad paremaks ning ettevõtete edu sõltub järjest rohkem tööjõupotentsiaali oskuslikust kasuta- misest.

Kas oleme selleks valmis?

Kas seadusandjad ja ametnikkond näevad tööjõuturgu kooskõlas kõigi teiste muutustega majanduses ja terves ühiskonnas? Kas tööseadusandlus tagab suurema paindlikkuse? Kas riiklikud institutsioonid julgustavad ja toetavad tööturu osapooli, et leida parimaid võimalik- ke töölahendusi? Millisteks arenguteks peame olema valmis praegu ja millisteks 5-10 aasta pärast?

Konverentsil otsime vastuseid küsimustele, mis puudutavad tööturu olukorda ja tööjõu paremat kasutamist ning anname tõuke avalikuks aruteluks.

Projekti juhtimine:

Konverentsi korraldab MTÜ Kuldiiga algatus meile laekunud annetuste arvel.

Päevakava

10:00 – 10:15 REGISTREERIMINE JA KOHV

10:15 – 10:30 Avasõnad

10:30 – 11:00 Heido Vitsur. Uus majandus ja vanad probleemid.

11:00 – 11:30 Iris Pettai. Millist tööjõudu vajab uus majandus ja kuivõrd on Eesti tööjõud uueks majanduseks valmis?

11:30 – 12:00 Indrek Laul. Kvaliteet ja usaldus – uue majanduse tunnussõnad. I PANEEL

12:00 – 12:30 Tööandjad uue majanduse väljakutsete ees.

Modereerib Lembi Ruubel. Osalevad Anneki Teelahk, Siiri Käpa, Lemme Urb ja Tõnis Seesmaa.

12:30 – 13.00 LÕUNAPAUS

13:00 – 13:30 Liina Osila. Kogenud töötajate võimalustest meie tööturul.

13:30 – 14:00 Janar Holm. Avaliku sektori panus tööturu uue majanduse nõutele vastavaks kujundamisel.

14:00 – 14:30 Peep Peterson. Muutuvad suhted töötajate ja tööandjate vahel: ametühingute roll ja ülesanded uue majanduse tingimustes.

II PANEEL

14:30 – 15:00 Tõrjutud sihtrühmad (vanemaealised jt.) uue majanduse tööturul: probleemid ja lahendused. Modereerib Tõnis Mutt. Osalevad Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Tiina Tambaum ja Juhan Bernadt.

15:00 – 15:15 Aimar Altosaar. Kokkuvõte uue majanduse jaoks parimatest lahendustest meie tööturul.

Paneelides osalejate koosseis võib muutuda.

Kontakt:

Aimar Altosaar

E-post: aimar@liiga.ee Telefon: 501 0415 www.liiga.ee

Registreerimine https://docs.google.com/forms/d/1LJ6B_RM0JFB4YrcZHdnIbcVMMdgEVtFMyju7XIp…

Ettekandjad ja panelistid

Heido Vitsur majandusteadlane, Vabariigi presidendi nõunik Iris Pettai sotsioloog, Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Indrek Laul Tallinna Klaverivabrik AS omanik

Liina Osila töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik, Praxis

Janar Holm riigikontrolör/Sotsiaalministeeriumi asekantsler

Peep Peterson Ametühingute Keskliidu esimees

Lembi Ruubel MTÜ Heleva juhatuse liige

Tõnis Seesmaa Silport Kinnisvara AS juhatuse liige

Anneki Teelahk Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja

Siiri Käpa Looduskosmeetikatootja Joik tootmisjuht

Tõnis Mutt koolitusekspert ja coach

Monika Haukanõmm Riigikogu liige, Vabaerakonna fraktsioon

Helmen Kütt Riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Juhan Bernadt ärikonsultant

Aimar Altosaar MTÜ Kuldliiga algatus juhatuse liige

Toetajad

Annetajad saavad soovi korral siia oma nime või logo.

Kuldliiga kutse