Projekt lõpusirgel aga põnevaid tegemisi jätkuvalt.

28.veebruaril 2022.a. algab Change Partnersi arenguprogramm “Tulemusliku elluviimise töötoad”.

Arenguprogrammi eesmärgiks on luua eeldused vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtide ja aktiivliikmete kompetentside tõstmiseks organisatsiooni juhtimisel ja arendamisel; seda nii strateegilises kui ka enese- ning inimeste juhtimises, aidata mõtestada enda kui ühenduse juhi rolli ja suurendada tegevusplaanide elluviimise tulemuslikkust.

Märtsis teeme täiendava kursuse “Mentori, 50+ digitaalse kirjaoskuse ja digipädevuse arendamise spetsialisti koolitus”.

Raivo Hellerma, Strateegiaprojekti koordinaator