Startis Tallinna Ülikooli ja MTÜ Kuldse Liiga koostöös toimuva Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogramm. Aga väga sobiv võimalus veel ühineda !

 

Tule ja osale Tallinna Ülikooli ja MTÜ Kuldse Liiga koostöös toimuva Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogrammi moodulites sügisel 2021/kevadel 2022.
Õppima on oodatud inimesed, kes töötavad vanemaealiste heaolu nimel kohalikes omavalitsustes, liitudes ja kolmanda sektori organisatsioonides üleriigiliselt või kohalikul tasandil, mille kaudu vananemiskeskkonda ikka paremaks muuta.
Õppe käigus koguvad osalejad samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni ja vanemaealiste huvikaitse loodava võrgustiku arendustegevused. Programmi tegevuste käigus kujuneb välja vanemaealiste esindusorganisatsioonide koostöövõimeline võrgustik, mis jätkab tõenduspõhiselt muutuste elluviimisega vanemaealiste huvides
Septembris alustasime Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arenguprogrammi õppesessiooniga “Õppimine vanemas eas I. Ühiskonna vananemine I”, mida viisid läbi ühiskonnateaduste instituudi teadurid ja õppejõud: Tiina Tambaum, Luule Sakkeus, Lauri Leppik ja Liili Abuladze. Koos vaatlesime rahvastiku vananemisega seotud põhilisi näitajaid ja vananemisteooriate arengu dünaamikat, hindasime kriitiliselt vanemaealiste õppe praktikaid, plaane ja poliitikameetmeid ning arutlesime, kuidas planeerida põlvkondadevahelist õpet.
Veel on võimalik programmiga liituda ka 27.-28. oktoobril 2021, mil nende teemadega jätkame.
Tutvu õppesessioonide kavaga, osale koolitusel ja aita koos oma organisatsiooniga luua Eestist koht, kus on hea elada igas vanuses inimestel!
Raivo Hellerma, Strateegiaprojekti koordinaator