• ausus, sest see teeb tugevaks
  • teiste inimeste mõistmine, sest see teeb sidusaks
  • iseenda austamine, sest siis püsid alati õigel teel
  • teadlikkus enda võimalustest ja ühiskonna vajadustest, sest siis oskad teha valikuid
  • suuremeelsus ja andestamine, sest vigadest õppimata pole loovust ega arengut