1. Tehnoloogiline võimekus on parem noortel, sotsiaalne ja poliitiline vanadel. IT-äppidelt ja e-riigist oleme peaaegu kõik, mis võimalik välja võtnud, nüüd tuleks kasutusele võtta ka kogu sotsiaalne ressurss. Sest vanemad eagrupid on paremate sotsiaalsete oskuste ja põnevate kogemustega, mida hakkab järjest enam vaja minema uues majanduses.
  2. Sidus ühiskond on kõrge elukvaliteediga, turvaline ja loominguline. Selleks tuleb võrdsetena tunnustada kõiki eagruppe ja mitte pöörata tähelepanu inimeste välistele erisustele Oluline on vaid inimeste panustamine ning oma teadmiste, oskuste ja kogemuste jagamissoov. Vanemad on empaatilisemad, teiste inimeste suhtes tähelepanelikumad, sidusamad, sotsiaalsemad,( kui pole tegu juba vingujatena üleskasvanute, lootusetute nartsissistide või hingeliselt murdunutega, sest ka viimaseid on meie inimesi liigselt selekteerivas ja vanuselisel alusel diskrimineerivas ühiskonnas liiga palju). Noored, äsja kooli lõpetanud nn milleeniumipõlvkond on aga oma entusiasmi, maksimalismi ja kaasaegses tehnifitseeritud keskkonnas hästi toimetulevatena heaks energiaallikaks igale ettevõttele ja asutusele. Parimad ja kestlikumad on organisatsioonid, kus on parajal määral nii noori kui vanu.
  3. Majandus saab uue hoo sisse vaid siis, kui võetakse pardale parim kogemus ja elutarkus, uuendatakse sotsiaalne instrumentaarium(vt Riigikogu Toimetised nr 37) ning oma töötajates hakatakse nägema ettevõtte kõige hinnalisemat ressurssi. Tootlikkus kasvab kordades, kui õpitakse hindama inimest – nii tarbijat (keskendumine turundusele), kui töö tegijat (nõuab juhilt oskusi näha inimesi nende kvaliteetide, oskuste ja võimete mitmekülguses).
  4. Kuldliiga lähtub oma tegevuses ja pakutavate teenuste puhul inimese pidevast, elukestvast arengust. Iga töökoht võib inimest arendada ja olla rahulolu allikaks, kuid iga hingega töötav inimene kujundab enda järgi ka töökeskkonna. Ettevõtjale tähendab inimese arengu fookusesse võtmine pikemas perspektiivis aga vähemat personali muret, stabiilsust ja suuremat kasumit.
  5. Juhtimine eeldab tänapäeval oma kaastöötajatesse suhtumist kui võrdsetesse kogukonna liikmetesse. Hea juht kaasab, motiveerib ja inspireerib.