KULDLIIGA MISSIOON JA EESMÄRK ON ÜHISKONNA SIDUSUS

Sidusust tuleb luua nii erinevate põlvkondade, kui ka erinevate poolte vastandumiste puhul nagu näiteks riigisektor ja erasektor. Eesti väikse ühiskonna tegelik edasiviiv jõud on koostöö ja teise poole kuulamine ning suund konsensuse leidmiseks.

Kuldliiga on võtnud oma tegevuse planeerimisel aluseks tervikpildi nägemise ja tajumise. Paljud suured erimeelsused võivad saada alguse pisiasjadest, mis on tingitud sellest, et ei suudeta näha tervikpilti. Oleme võtnud Kuldliiga teenuspaketis nagu koolitused, mentorlus ja tööjõuvahendus lähteülesandeks tervikpildi tajumise ja üksikisiku suhestumise tervikpilti.

Oma eesmärkide saavutamiseks oleme valmis tegema koostööd organisatsioonide ja riigiasutustega, kus jagatakse meiega samu väärtusi. Kuldliiga on kogenud ettevõtjate, juhtide, erinevate alade spetsialistide ja visionääride ühendus, mis seisab selle eest, et tagada Eesti tööturu toimimine igale selles osalevale inimesele, ettevõttele ja organisastioonile kõige sobivamal moel.

Tahame muuta valitsevaid hoiakuid ja eelarvamusi osade eagruppide mittetäisväärtuslikkusest ning anda mõista, et ealine sidusus on kasulik kõikidele osapooltele. Oleme veendunud, et kiiresti arenevad uued ettevõtlusmudelid ja tehnoloogiline areng loovad eeldused kõigile töö motivatsiooniga inimestele enda võimete ja huvide realiseerimiseks.

Kui Eesti tahab olla uues majanduses edukas, siis peame võimalikult kiiresti tööturul maha võtma eelarvamuste ja mõistmatuse barjäärid, et kogu kuldne kogemus saaks rakendatud.