KÜSKi juhatuse 21. märts 2022 otsuse nr 115/3.1-3  alusel tunnistati  Kuldne Liiga vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2022. aasta taotlusvooru tingimustele vastavaks ning  rahuldati toetusesaaja taotlus „Kuldliiga arengu hoolaud“ (projekt nr AHE22-001), toetussummas 4000 eurot. 

Projekti eesmärk. 

Ühingul on tulenevalt töömahu olulisest kasvust juhtimise ajakohastamise ja ühingu arendamise teekaart (tegevuskava). 

Projekti ajakava: 01.04-31.07.2022