Eelregistreerimine

Valige, kus soovite osaleda

1. Moodulis: Kodanikuühiskond ja ühiskonna vananemine (22.10.2020 ja 29.10.2020)
2. moodulis: Võimestav kommunikatsioon (25.11.2020 - 26.11.2020)
3. Moodulis: Disainmõtlemine ja generatiivsed uuringud (15.12.2020 - 16.12.2020)
4. Moodulis: Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis (27.01.2021 - 28.01.2021)
5. Moodulis: Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis (17.02.2021 - 18.02.2021)

6. Moodulis: Ühiskonna vananemine ja õppimine vanemas eas:

Põhigrupis 17.03.2021 -18.03.2021 (6. Moodulis)
2. grupis 24.03 - 25.03.2021 (6. Moodulis)

7. Moodulis: Ühiskonna vananemine ja õppimine vanemas eas:

Põhigrupis 21.04. - 22.04.2020 (7. Moodulis)
2. grupis 28.04.2021 - 29.04.2021 (7. Moodulis)

8. Moodulis: Koostööoskuste arendamine:

Põhigrupis 19.05.2021 - 20.05.2021 (8. Moodulis)
2. grupis 26.05.2021 - 27.05.2021 (8. Moodulis)

9. Moodulis: Individuaalne vananemine:

Põhigrupis 8.06.2021 - 9.06.2021 (9. Moodulis)
2. grupis 10.06.2021 - 11.06.2021 (9. Moodulis)

10. Moodulis: Vanemaealiste heaolu toetava kogukonnatöö ning huvikaitse korraldaja arenguprogramm 'Ennastjuhtivaks vananejaks':

Põhigrupis 8.09.2021 - 9.09.2021; 6.10.2021 - 7.10.2021; 3.11.2021 - 4.11.2021 (10. Moodulis)
2. grupis 22.09.2021 - 23.09.2021; 20.10.2021 - 21.10.2021; 17.112021 - 18.11.2021 (10. Moodulis)


Osaleja info
nainemees


Lisainfo


üleriigiliselkohalikel

Kuldne Liiga koduleheltajakirjandusestTLÜ koduleheltmujalt internetistFacebookiste-posti teelraadiosttelevisioonistsõbralt/tuttavaltMuu