Ootame Teid Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Kuldne Liiga koostöö esimesele infopäevale
projektis “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendusprogramm”.

MTÜ “Kuldne liiga“ Sotsiaalministeeriumi partnerina alustab mahuka programmiga, mille
eesmärk on vanemaealiste inimeste elukvaliteedi tõstmine aga ka nende panuse
suurendamine ühiskonda läbi parema ühiskonda kaasatuse ja tööturuvõimaluste
võrdsustamise. Programmi elluviimises osalevad Tallinna Ülikool, MTÜ 65B, Change
Partners ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.

 

Meie partnerlusprojektil „Vanemaealise huvikaitse võimekuse arendamine“ on kolm suunda:

1) Eesti vanemaealiste poliitika strateegiliste ja taktikaliste eesmärkide arendamine.
Poliitika väljatöötamine toimub vanemaealiste endi esindusorganisatsioonide
eestvedamisel. See eeldab aga organisatsioonide ettevalmistamist.

2) Tugeva esindus- ja huvikaitse organisatsioonide võrgustiku loomine, mis esindab tänaste
ja tulevaste vanemaealiste huve ning räägib aktiivselt kaasa poliitikakujundamises.

3) Vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis- ja poliitikakujundamise
alase kompetentsi kasvatamine.

Projekti tegevusi ja selles osalejate võimalusi ja planeeritavaid muutusi tutvustame esimesel
infoüritusel 25. märtsil kell 11.00 Sotsiaalministeeriumi (Suur-Ameerika 1) Suures ( Tamme)
Saalis.

 

KAVAS:
Avasõna – Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse
MTÜ Kuldne Liiga projekti partnerina – Aimar Altosaar, MTÜ Kuldne Liiga-juhatuse liige
Projekt tervikuna – mis peaks muutuma – Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi
juhataja
Kogukonna töö inimesega koos, mitte inimese jaoks / Et süsteemsest aktivismist
kasvaks välja professionaalne seenioritöö – Tiina Tambaum, Tallinna Ülikooli teadur
Projekti organisatsioonist – Raivo Hellerma, MTÜ Kuldne Liiga juhatuse liige, Projektijuht
Projekti tegevuste lühiülevaated (EAÜI, TLÜ, Change Partners,65B)

 

Ürituse orienteeruv lõpp 13.00.
Palume RVSP hiljemalt 23.03 info@liiga.ee

Kohtumiseni: MTÜ Kuldne Liiga