Tutvustus

  • Algatame avaliku arutelu teemal töökultuur, mis on viimastel aastatel kogu ühiskonda kui ka Eesti kultuuriavalikkust otseselt ja valuliselt kõnetav.
  • Käsitleme kultuuri ja majandusega seotult erinevaid probleemkohti ning tõstame esile nii ettevõtluses, avalikus- kui kultuuri ja hariduse sektoris tööjõu puuduse ja töökultuuriga seonduvad teemad ja pakume välja võimalikke lahendusi.
  • Konverentsi järel teeme kokkuvõtva seminaripäeva novembrikuus, kus analüüsime tehtut, vaatame üle konverentsi käigus tekkinud kirjalikud jm materjalid, süstematiseerime, toome välja olulisima ning vormistame jäädvustamised (trükis, fotod, video).
  • Konverentsi peaeesmärk: on aidata kaasa töökultuuri ja tööjõu puudusega seonduvate probleemide lahendamisele tänases Eesti ühiskonnas.

Sihtrühm

Ettevõtete tipp ja keskastme juhid.

Teemad

Konverentsi alaeesmärk: kultuuri defineerimine majanduslikus ja ühiskondlikus võtmes laiemalt ning kultuuri- ja majandusvaldkonna vahelise täiendava sünergia arendamine. Konverentsil arutleme ja töötame välja, kuidas:
– süvendada majandusinimestes mina-olen-kultuurilooja tunnet;
– aidata kultuuriinimestel end näha majanduselu mõjutajana;
– kujundada eeldusi demokraatlikku töösuhete kultuuri kujunemiseks;
– edendada valdkondadevahelist koosloomet.

Ajakava

09.30-10.15 kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10.15-10.30 avamine ja tervitused
Kultuuri Koja esinaine Pille Lill, majandus- ja taristuminister Kadri Simson,
Pärnu Linnapea Romek Kosenkranius

TÖÖKULTUUR ETTEVÕTLUSES
10.30-10.50 Ettekanne
10.50-11.10 küsimused saalist
11.10-12.00 PANEEL I
Moderaator: Aivar Haller Arutlejad: Kristiina Esop, Kersti Kracht, Aivar Berzin jt
12.00-12.20 Saali ja panelistide vaheline väitlus

12.20-13.00 LÕUNA

TÖÖKULTUUR AVALIKUS TEENISTUSES
13.00-13.20 Ettekanne: Tiina Lokk
13.20-13.40 küsimused saalist
13.40-14.30 PANEEL II
Arutlejad: Aimar Altosaar, Toomas Kivimägi, Annely Akkermann jt
14.30-14.50 Saali ja panelistide vaheline väitlus

14.50-15.20 KOHVIPAUS

TÖÖKULTUUR HARIDUSES JA KULTUURIS
15.20-15.40 Ettekanne: Anzori Barkalaja
15.40-16.00 küsimused saalist
16.00-16.50 PANEEL III
Moderaator: Mark Soosaar Arutlejad: Tiiu Kuurme jt
16.50-17.10 Saali ja panelistide vaheline väitlus
17.10-17.50 Kokkuvõttev paneel
kõikide paneelide moderaatorid ja ettekandjad

18.15-18.45 KULTUURI TEGU 2018 väljakuulutamine

19.00-21.30 konverentsil osalejatele Pärnu teatri etendus
MITTE PRAEGU KALLIS 

21.30-24.00 järelpidu Endla Teatris

Toimumiskoht

Pärnu teater Endla.

Koolitaja

Konverentsi modereerib Pille Lill

Maksumus

Täpsustamisel

Tasumine

Kultuuri koja kontole

Tingimused

Täpsustmisel

Lisainfo

  • Lisainfot saab Kaur Kuurmelt, info@liiga.ee või telefonilt 55 32 111

Registreeru koolitusele

Osaleja info
Arve info
Lisainfo