Tutvustus

Miks organisatsioon peaks tähelepanu pöörama tööstressi ja depressiooni teemadele? 

Esimene põhjus seisneb selles, et 01.01.2019 jõustub uus “Töötervishoiu ja tööohustuse seadus”, millest saate lähemalt lugeda siit.

Seaduse punkt 91 ütleb järgmist:

§ 91.Psühhosotsiaalsed ohutegurid

(1) Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi.

(2) Tööandja peab psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustuse ennetamiseks rakendama abinõusid, sealhulgas kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda.

Teine ja olulisem põhjus on läbipõlemine, tööstress, depressioon, ärevushäired jm, mis toovad kaasa inimese töövõimekuse märgatava languse. Selline seisund võib tabada nii organisatsiooni juhti, kui ka tema töötajaid. Tagamaks ettevõtte edukust ei piisa vaid tehnilistest vms oskusteadmistest, vaid väga oluline on pöörata tähelepanu ka inimeste vaimsele tervisele.

Maailmapraktika on näidanud, et organisatsioonid, mille töökeskkond on selline, kus inimene tuleb tööle rõõmsalt ja motiveeritud, on oluliselt efektiivsemad ja kasumlikumad, kui halva sisekliimaga töökeskonnad.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi, mille järgi ära tunda olukordi või käitumuslikke märke, mille põhjustajaks või tagajärjeks võib olla kas tööstress või muud (töö)eluga seotud pinged või ka vaimse tervise probleemid.

Teadvustada ka nö varjatud lõkse (nt väga innukas töötaja, kes teeb sageli ületunde; kogenud töötaja, kes kunagi abi ei küsi, muidu rõõmus kolleeg, kes on järsku kurb ja vaikne vms).

Sihtrühm

Organisatsioonide osakondade juhid ja töötajad.

Teemad

 • Osalejate kogemused keerukatest olukordadest – arutelu.
 • Miks osad olukorrad tunduvad meile keerukad? Ootused eesmärgile vs kogemused; takistuste mõtestamine.
 • Tööolukorras eesmärkide saavutamist mõjutavad tegurid – inimesest lähtuvad – arutelu
 • Loomulik reaktsioon vs problemaatiline käitumine. Problemaatiline – kellele?
 • Stressi mehhanism, ülepinge füsioloogiline mõju
 • Peamised tööstressi ja läbipõlemist mõjutavad faktorid ( inimene – töö – juhtimine – keskkond); kuidas tuvastada, mis on stressi põhjus? kas ja kuidas toimida kui stressifaktorid tulenevad töötaja isiklikust elust? Juhtumite analüüs ja arutelu
 • Grupi juhi ja kolleegide abi üksteisele: juhi, kolleegi roll, kuidas teavitada delikaatseid teemasid, kuidas kolleegid saavad aidata? Soovitused
 • Tegevusplaan

Ajakava

Koolituse ajakava

Päeva algus kl 10.00

Kohvipaus 15 minutit

Lõuna 13.00 -14.00

Kohvipaus 15 minutit

Päeva lõpp 18.00

Toimumiskoht

Koolitus toimub aadressil Tulika 19 Tallinn, A korpus, 5.korrusel Kuldliiga Akadeemia ruumides.

Koolitaja

Tiina-Liina Märtsoo on praktiseeriv psühholoog, kes töötab Kaare ja Pruuli psühhoteraapiapraksises ja viib läbi koolitusi erinevates ettevõtetes. Erapraksises on Tiina-Liina kokku puutunud palju just depressiooni ja ärevushäire diagnoosisaanud patsientidega, mis sageli on põhjustatud just tööalasest läbipõlemisest. Lisaks psühholoogi tööle on Tiina-Liina pikalt töötanud koolitajana Mercuri Internationalis ning äriijuhina hulgimüügifirmas Arkogren. Tiina-Liina on omandanud Tartu Ülikoolis majanduse BA ning psühholoogia MA.

Aet Purk on pikaajalise konsultandi, personalijuhi ja juhi kogemusega suurettevõtetest nagu Swedbank, Eesti Energia ja EAS. Karjäärinõustajana puutun sageli kokku inimestega, kes on „otsingutel“ ja plaanivad karjääripööret, kuna on läbipõlenud. Need on olukorrad, mis on pannud mind otsima viise ja võimalusi, kuidas hoida häid inimesi hea töövõime juures. Nii olen jõudnud juhtimisalase nõustamise ja koolitamise juurde. Hariduse olen omandanud Tehnikaülikoolis (majandus), Tartu Ülikoolis (psühholoogia) ning magistritöö kirjutanud Organisatsioonikäitumisest (kuidas inimeste juhtimine  mõjutab müügiorganisatsiooni edukust)

Maksumus

279 EURO-t inimene, millele lisandub KM.

Tasumine

Ülekandega vastavalt väljastatud arve alusel enne koolituse toimumist.

Tingimused

 • Koolitusest loobumisest saab teatada 2 tööpäeva enne koolituse toimumist.
 • Kui koolitusest loobumine toimub hiljem, kui 2 tööpäeva, siis väljastame arve 50% koolituse maksumusest.

Lisainfo

 • Lisainfot saab Kaur Kuurmelt, info@liiga.ee või telefonilt 55 32 111

Registreeru koolitusele

Osaleja info
Arve info
Lisainfo