Vanuseline ahistamine on Eesti avaliku sektori reaalsus

Meil on ametkondi, kus uus nooremas keskeas juhid puhastavad oma töötajaskonna kiiresti inimestest, kes ei tundu olevat talle lojaalsed, avaldavad liiga julgelt oma arvamust või jäävad lihtsalt ette ametikohtade täitmisele oma sõpruskonna hulgast. Kuigi mõnel puhul võib olla tegemist ka puhtalt ealiselt liiga vanaks peetava ametniku tõrjumisega, sattuvad aga just vanemad inimesed eelpool nimetatud põhjustel ametkondliku puhastamise ohvriks. Sest nemad on töötanud eelmiste juhtide all, on kompetentsemad ja suurema kriitikameelega ning ei kuulu tõenäoliselt uue juhi usaldusisikute ringi. Sisuliselt on igal juhul tegemist vanuselise diskrimineerimisega, sest inimeste tõrjumine töökohalt ei ole seotud mitte nende tööalase kompetentsi vaid juhi sügavalt subjektiivsete kriteeriumitega.

Kuldliiga käsutuses on faktilist materjali mitme sellise ametkonna kohta, mis on meile kätte tulnud juhuslikult, mitte süsteemse otsingu ja analüüsi tulemusena. Kuid oleme veendunud, et see teema tuleb ühiskonnas laiemalt avada, seda on vaja meie avaliku teenistuse usladusväärsuse tõstmiseks ja nõuab elementaarne õiglustunne.

Oleme pöördunud mõnede asjaomaste institutsioonide poole, et selle küsimusega tegelemisele suunataks arvestatavaid ressursse. Kuid kahjuks on reaktsioonid olnud formaalsed, sest meilt nõutakse konkreetsete ametkondade ja inimeste nimesid. Arusaadavalt ei saa me seda teha, sest olukorra drastilisust iseloomustabki diskrimineeritud ja lahti lastud töötajate paaniline hirm jäädagi liiga vara enne pensioniikka jõudmist töötuks. Põhjendatult kardetakse ametiasutuste juhtide ringkaitset, mis jätab nad edaspidi tööturul kindlalt kaotajate poolele. Oma nime all nõustuvad mõned neist välja tulema ilmselt vaid siis kui kogu lootus uut tööd saada on kadunud.

Kuldliigal on kavas korraldada ealisest diskrimineerimisest avalikus sektoris laiale avalikkusele suunatud foorum. Selle ettevalmistamiseks korraldame 7.veebruarlil algusega kell 18 Kopli resto tagasaalis diskrimineerimise foorumit ettevalmistava aruteluõhtu.

Olete oodatud!

Aimar Altosaar

MTÜ Kuldliiga algatus juhatuse liige