KULDLIIGA AKADEEMIA KOOLITAJATEKS ON:

  • AIVAR HALLER
  • TIIT URVA– Olen sündinud, kasvanud Tartus ja hariduse saanud Tartu Ülikoolis. Samas elanud ja töötanud teatud ajaperioodil ka Tallinnas. Siiski on suurem osa minu töökohti olnud seotud Tartu ja Lõuna Eestiga. Olen töötanud nii ettevõtluses, kui ettevõtluse tugiorganisatsioonis Tartu Teaduspargis. Seal töötades sain palju kasulikke rahvusvahelisi kogemusi tehes koostööd teiste Euroopa Liidu ettevõtluse tugi- ja partner organisatsioonidega. Olen Tartu Waldorfgümnaasiumi asutaja/lapsevanem. Hetkel töötan Tartu Ülikooli Narva Kolledzis ühiskonna teaduste lektoraadis ning tegelen ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala arendamine ja haldamise, ettevõtlikkusõppe arendamise, tudengite nõustamise ning õpingute ja õppekavaga seotud küsimustes.
  • TIINA-LIINA MÄRTSOO– Tiina-Liina Märtsoo on praktiseeriv psühholoog, kes töötab Kaare ja Pruuli psühhoteraapiapraksises ja viib läbi koolitusi erinevates ettevõtetes. Erapraksises on Tiina-Liina kokku puutunud palju just depressiooni ja ärevushäire diagnoosi saanud patsientidega, mis sageli on põhjustatud just tööalasest läbipõlemisest. Lisaks psühholoogi tööle on Tiina-Liina pikalt töötanud koolitajana Mercuri Internationalis ning äriijuhina hulgimüügifirmas Arkogren. Tiina-Liina on omandanud Tartu Ülikoolis majanduse BA ning psühholoogia MA. 
  • KRISTO KRUMM– Kristo on ettevõtja, koolitaja, õppejõud ja mentor. Koolitanud pea 10 aasta jooksul ligi 1000-t alustavat ettevõtjat, kellede hulgas on enamus üksik- või mikroettevõtjad. Kristo ettevõtluse kogemus ulatub tagasi 1990-de keskpaika, ta on üles ehitanud kaks tänaseni töötavat hüdroelektrijaama, tegelenud toitlustuse, kinnisvara, jaemüügi ja koolitusvaldkondades ning ehitab täna üles start-up ettevõtet lastekaupade tootmise.
  • AIMAR ALTOSAAR–  Sotsiaalpsühholoogi haridusega Aimar on organisatsioonide juhtimisprobleemide ja juhtide koolitusega tegelenud vaheaegadega juba üle 30 aasta (Mainor, EKE Ariko, Innovatsiooniinstituut, Altosaar&Bernadt OÜ). Kuldliiga ühe asutaja ja juhatuse liikmena on ta viimastel aastatel süvenenud rohkem personalijuhtimise ja tööturu probleemidesse. Aimar on töötanud riigiasutuse tippjuhina ja poliitilise erakonna tegevjuhina, peaministrite nõunikuna Ida-Virumaa integratiooni küsimustes ning mitmete väike-ettevõtete juhina. Ametnikuna on ta osalenud Ida-Virumaa arengukavade koostamisel ning aidanud kaasa Ida-Virumaa teemade teadvustamisele poliitilistes ringkondades. Pidevalt on ta osalenud paljude sotsiaalsete uuringute korraldamise ja nende tulemuste analüüsimisega.  Eesti Innovatsiooniinstituudi (vt pera.com) kaastöötatajana  on ta tegelenud ka lean-põhimõtete tutvustamisega ettevõtetes, pidanud loengid ja kirjutanud artikleid ajakirjandusse tootlikkust tõstvatest meetoditest. Võimalusel osaleb alati Ida-Virumaa teemalistes projektides, kuna peab selle piirkonna head käekäiku Eestile ülioluliseks. 
  • TARMO PRIKK
  • RAIVO HELLERMA– Raivo on FranklinCovey sertifitseeritud konsultant. Raivo keskendub oma konsultanditöös liidrioskuste ja efektiivsuse arendamisele. Ta konsulteerib Täideviimise 4 distsipliinisüsteemi ja organisatsiooni efektiivsuse diagnostikate läbiviimist ning koolitab liidrioskusi. Raivol on mitmekülgsed ja pikaajalised  tippjuhi kogemused nii personali- kui arendusvaldkonnas. Ta on töötanud suurtes, s.h. ka rahvusvahelistes ettevõtetes (Eesti Energia, N-Terminal, Go Grupp, Nordea Pank ja Stora Enso). Raivo on üks kaasaegsete personalijuhtimise põhimõtete käivitajatest Eestis. 1993.a. oli ta Eesti Personalitöö Arendamise Ühingu (PARE) asutajaliige ja 1995-1997 selle juhatuse esimees. Raivo on ka coach ja mentor (Tallinna Tehnopol). Tal on The Executive Coaching sertifikaat EBS-st. Koolitaja kogemus on tal Mainori Kõrgkoolist. Raivo on ka ise ettevõtja. Raivo on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Sellele on järgnenud suur hulk erinevaid koolitusi juhtimise-,  turunduse- ja finantside alalt nii kodumaiste kui ka välisspetsialistide käe all. Ühiskonda aitab Raivo paremaks muuta Rotary liikumise kaudu. Ta oli Rotary klubi taasasutaja Eestis ning ka selle esimene president. Heas füüsilises vormis hoiavad teda tennis ja korvpall.