MTÜ Kuldliiga Algatus on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. Leidke veidi aega ja tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida MTÜ Kuldliiga Algatus kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh teie nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal.
  • Veebisaidi kasutamisel või tellimuse sooritamisel meie interneti lehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.
  • Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid.

Muude andmete kogumine
Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil.
Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente MTÜ Kuldliiga Algatus teenustest, uudistest, kampaaniatest ning tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib MTÜ Kuldliiga Algatus avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab MTÜ-le Kuldliiga Algatus teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kolmandaks osapooleks on näiteks meie koostööpartner, kelle ülesanneteks on koolitamine, mentorlus või tööjõuvahendus.

Isikuandmete kaitse
MTÜ Kuldliiga Algatus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki MTÜ Kuldliiga Algatus külastamise ja tellimuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@liiga.ee